انواع الیاف موکت

الیاف موکت بیشترین تاثیر را در کیفیت و ماندگاری آن دارند. انواع موکت رول، تافتینگ، موکت تایل برای ساختمان های مسکونی و اداری با برندهای مختلف تولید می شوند. بدون در نظر گرفتن طرح، رنگ و اعتبار برند، جنس موکت تولید شده مهم ترین ویژگی در انتخاب آن است. با توجه به کاربری موکت می […]

بستن
مقایسه