کدام  بافت موکت  را انتخاب کنیم؟

پتروشیمی از فعال ترین صنایع در داخل کشور است که مواد اولیه برای تولید موکت را نیز ارائه می کند. به این ترتیب هزینه تولید موکت ایرانی به مراتب پایین تر از انواع موکت خارجی است. کیفیت موکت های تولید داخل دست کمی از رقبای خارجی ندارد. با توجه به کیفیت بالا و قیمت های […]

بستن
مقایسه