آیا یخبندان به چمن مصنوعی آسیب می زند؟

یخ زندگی چمن مصنوعی در فصول سرد سال، امری طبیعی است. همراه بارش های برف در زمستان و پایین آمدن دمای هوا، چمن طبیعی و مصنوعی هر یخ می زنند. با توجه به اینکه چمن طبیعی یک گیاه زنده است، سرما و یخبندان موجب آسیب به چمن می شود. اما چمن مصنوعی زنده نیست و […]

بستن
مقایسه