مزایای چمن مصنوعی در محوطه سازی

ایجاد فضای سبز در بافت شهری، هزینه و منابع زیادی را صرف می کند لذا ضروری است تا گزینه های مقرون به صرفه و اقتصادی تر را جایگزین فضای سبز طبیعی کرد. یکی از زیباترین طراحی ها برای فضای سبز و محوطه سازی، نصب چمن مصنوعی در اماکن تفریحی و بازی است. بحران آب و […]

بستن
مقایسه