طریقه نصب موکت تایل گام به گام + فیلم

  دیگر دوران موکت های قدیمی و رول گذشته است. این روزها نصب موکت تایل در همه ساختمان های مسکونی رایج است. موکت تایل در ادارات، منازل، نمایشگاه ها، ساختمان های تجاری کاربرد گسترده ای دارد. آنچه بیش از همه موجب محبوبیت موکت تایل شده، شیوه نصب موکت تایل و امکان استفاده از خلاقیت در […]

بستن
مقایسه