چمن مصنوعی در فضای بیرونی

زندگی در شهرهای بزرگ مزایا و مشکلات خود را دارد یکی از بزرگترین مشکلات شهرنشینی کمبود فضای سبز است. نصب چمن مصنوعی در فضای بیرونی یک راه ساده و کم هزینه برای حل این مشکل است. زیباسازی محوطه مجتمع های مسکونی در تلطیف روحیه ساکنین تاثیر زیادی دارد. رسیدگی به گیاهان محوطه با توجه به […]

بستن
مقایسه