چمن مصنوعی ضد آتش چیست؟

استفاده از چمن مصنوعی در فضای بیرونی بسیار رایج است. فضای سبز شهری و حیاط منازل مسکونی با انواع چمن مصنوعی زیبا و کاربردی می شود. باران های فصلی نمی توانند به چمن مصنوعی آسیب برسانند. چنانچه نصب چمن مصنوعی به درستی انجام شود مشکلی از لحاظ بارش و رطوبت وجود نخواهد داشت. اما سوالی […]

بستن
مقایسه